1
Bạn cần hỗ trợ?

Loa bass rời 4 tấc Từ 190 Coil 75 15BS400

Thương hiệu:

Ruby

LIÊN HỆ: